ආච්චිගේ දින පොත​

ජූලි දහනමය​

අයියෝ කේට් දැරිවිගේ මේ අලුත් පොඩිඑකා කවදා එලියට එයි ද දන්නේ නෑ.

බලාගෙන ඉදාලා දැන්නම් මට ඇති වෙලා.මේ වැඩෙන් වෙන්නේ ස්කොට්ලන්තේ යන්න කියලා දාගෙන හිටපු ඒ ආතල් ට්‍රිප් එකත් දවසින් දවස කල් යනවා නේන්නං.

අනික මේ වලපයයි ගොඩ පයයි ඉන්න මගේ ෆියුස් කවදා යයිද කියල මටත් දැන් බයයි නොවැ.

Check Also

How to love like a Genius – Your Genius Test

Yes You read t right? now this is not exactly going to help you make ...

Kissing

How To Get Girls To Kiss You In Style

Have you ever thought it would be possible to just walk up to girls and ...