ජේතවන කඨින පිංකම නොවැම්බර් 4

ලන්ඩනයේ බර්මින්හැම් ජේතවනරාමයේ කඨින පිංකම  නොවැම්බර් 4 වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිතය. කැප්පිටියාගොඩ ගුණවංශ  නා හිමි,  මාපලගම සෝරත හිමි, තෙල්දෙණියේ අමිත හිමි හා පිදිවිල්ලේ පියතිස්ස  හිමියෝ ද මේ පිංකම්වලට සහභාගී වෙති. එස්.බී. මහලේකම් පවුලේ සාමාජිකයෝ පිංකමේ දායකත්වය දරති.

Check Also

Redbridge Buddhist Vihara, Ilford – Poson Celebration 2015

Redbridge Buddhist Vihara, Ilford Poson Celebration was held on 07th June 2015 at the Vihara ...

Poson Poya Day at Saddatissa International Buddhist Centre

Under the guidance of the Chief Sanghanayaka of Great Britain and the Head of the ...