තායිලන්තයේ මේක්ලොං වෙළෙඳ පොළ

මේ තමයි තායිලන්තයේ මේක්ලොං වෙළෙඳ පොළ . තියෙන්නේ බැංකොක් වල ඉඳන් සැතපුම් 37ක් බටහිරට වෙන්න. බලපන්කො පොලේ තියෙන බඩු මුට්ටු වල ගැවි නොගැවී කොච්චි යන හැටි.

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...