තෙවෙනි ඇසින් දුටු උතුරු නැගෙනහිර

ශ්‍රි ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර යුද්දයෙන් සිදූවු විනාශයන් සහ වර්තමාන සංවර්ධනය පිළිබද තෙවෙනි ඇසින් දුටු ආකාරය ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රි ලංකා තානාපති කාර්‍යාලයේදී පැවැත්වු ප්‍රදර්ශනයක් මගින් පසුගිය දිනක අනාවරනය කරනු ලැබුවා.

         

Check Also

බ්‍රිතාන්‍ය ඖෂධයකට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් තහනමක්

නිව්රොෆෙන් නමැති වේදනානාශක ඖෂධ පෙළක් වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් කරන්නැයි ඔස්ට්‍රේලියානු අධිකරණයක් නියෝග කර තිබෙනවා. ඊට හේතුව ...

A special dhamma sermon held at Liverpool Sri sambuddha Viharaya.

A special dhamma sermon was conducted at Sri sambuddha viharaya in Liverpool on Sunday evening ...