බොල්ටීගෙ හදවත ඔල්ම්පික් හිදි පුපුරා යා හැකිය

ලොකයෙ වෙගවත්ම මිනිසා යන විරුදවලිය ලත හුෙසන් බොල්ටී නවත්ත් ලන්ඩන් ඔල්ම්පික් හිදි තමාම සතුවන ලොකවර්තාවම අලුත් කරයි ද යන්න ලොකු කුඩා සැමගෙම විශාල කුකුසකි.ඇත්තටම එය සිදවෙද යන්න බොල්ටීගෙන් අසුවිට් ඔහු පවසන්නෙ එය තමනග එකම සිහිනයක් බවත් තමන්ට ලබෙන මෙ මහගු අවස්ථව තම අත් නොහරින බවථ් දැනට පවථින ඔහුගෙම ලොකාතාව වන තත.9.58 ලොකවර්තව 9.4 කට අලුත් කිරිමට බලපොරඔත්තු වනබවත් ය.නමුත් සමන්‍ය මිනිසෙකුට් එය විද්‍යත්මකව කල හකිද යන්න ප්‍රශ්නයකි.බොහො විද්‍යඤයින් හා ක්‍රේඩකයින් පවසන අඳමට එය කිරිම ඉතා අපහසු බවත් එය කිරිමට යමෙදි හර්ද‍ය‍වසතුවට වන අදික පීඩනය දරාගතත නොහකිව එය පුපුරා යා හැකි බවත් පවසයි.එමනිසා ඹහුගෙ පුහුනුකරුද ඔහුට අනතුරු අඟවා තිබෙ.
නමුත ක්‍රිඩාලොලින් සැමගෙ බලපොරොත්තුව හුසෙන් බොල්ට් සාර්ථකව ලොකවර්තව තබනු දකබලගනිමය…….

Check Also

සැළලිහිණියා ආයෙත් ක්‍රිකට් පිටියට

ඉදිරි වසර තුනක කාලයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තරග විකාශය ජාතික රූපවාහිණියට පිරිනැමීමට ශ්‍රී ලංකා ...

IPL ගිය අපේ දෙන්නෙක් නිළියක් එක්ක කාමරයක

පසුගියදා ඉන්දියාවේ පැවැති මුම්බායි ඉන්දියන් හා චෙන්නායි සුපර් කිංග්ස් අතර IPL ක්‍රිකට් අවසන් මහා තරගය ...