ලීටර 325ක් මව් කිරි බැංකුවට

ඇමරිකාවේ ග්‍රෑන්ස්බරියේ ඇලීසියා රිචමින් (28) ඵක් දරු මවකි. ඇය පසුගියදා ලෝකයේ තවත් අරුම පුදුම ගිනස් වර්තාවකට උරුමකම් කීවාය. ඇලිචියා මාස නවයක් දී ඇගේ කූඩා බිළිදා වෙනුවෙන් ඇයට ඵරුණු මව්කිරි අතිරික්තියෙන් මව්කිරි ගැලොම් 86  හෙවත් ලිටර් 325ක් දොවා උතුරු ටෙක්සාන් හි මව් කිරි බැංකුවට  දීමෙන් මෙම  වාර්ථාව පිහිටැවූවාය.  මගේ දරුවා වෙනුවෙන් මට ඵරෙන කිරි ප‍්‍රමාණය හිතාගන්නත් බැහැ. මම වැඩට ගිය අවස්ථාවෙ දි නිවාඩුවේ දි මොටර් රථයේ දි කිරි දෙව්වා මේක දේවහාස්කමක් කියලයි මට හිතෙන්නේ ඇලිචියා කීවාය. ඇගේ කිරි තවත් බිළිදුනට පරිත්‍යාග කිරීමට හැකි වීම ගැන ඇය සතුට පළ කරන්නීය.

 

 

 

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...