අපේ රජ පවුල, බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුලටත් වඩා ඉහලින්

2014 අය-වැය ඇස්තමේන්තුවට අනුව ජනාධිපතිවරයාට වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් කෝටි 857 වන අතර එය විනාඩියකට රුපියල් 16,303.59 වේ. එය ආසන්න වශයෙන් දිනකට රුපියල් කෝටි දෙක හමාරක් පමණ වේ.

කෙසේ වෙතත් බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුව මගින් බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුල නඩත්තු කිරීම සඳහා ස්ටර්ලින් පවුම් මිලියන 40 වියදම් කරන අතර එය රුපියල් කෝටි 850 ක් පමණ වේ.

මේ අනුව මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දරන වියදම බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුල නඩත්තු කිරීමට එරට පාර්ලිමේන්තු‍ව වියදම් කරන මුදලටත් වඩා වැඩි වේ.

Check Also

බ්‍රිතාන්‍ය ඖෂධයකට ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් තහනමක්

නිව්රොෆෙන් නමැති වේදනානාශක ඖෂධ පෙළක් වෙළෙඳපොළෙන් ඉවත් කරන්නැයි ඔස්ට්‍රේලියානු අධිකරණයක් නියෝග කර තිබෙනවා. ඊට හේතුව ...

ජනපති මැදුරේ මන්දිරය ගැන මහින්ද කියයි

( අම්ත් මධුරංග ) 2015-10-25 ජනාධිපති මන්දිරයේ තිබුණේ භූගත මන්දිරයක් නොව යුද සමයේදී සාකච්ඡා පැවැත්වූ ...