රූ රැජින තෝරන තරගයට ගැහැනියක වූ පිරිමියෙක්

සැත්කමක් මාර්ගයෙන් ලිංගිකත්වය වෙනස් කරගත් (කාන්තාවක බවට පත්වූ) බ්‍රසීල ජාතික තැනැත්තියක් (රයිකා ෆෙරාස්) මෙම වසරේ තායිලන්තයේ පැවැත්වෙන ජගත් රූප රාජිනි තරගයට ඉදිරිපත් වීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

ලිංගිකත්වය වෙනස් කර ගත් තරගකාරියන් 28 දෙනකු පරදවා Miss T Brasil කිරුළ හිමිකරගත් රයිකා කෙසේ හෝ තමා ජගත් රූප රාජිනි තරගයජයගන්නා බව කියා සිටින්නීය.

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...