ජනවාරි 10 – අප්‍රේල් 23 ජනපති මෛත්‍රිපාල දින 100 කින් කරන බව කියන්නේ මොනවාද?

-පූර්ව ජනපතිවරණ සමයේ මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනපති අපේක්ෂක වශයෙන් සිටි කාලයේ ජනතාවට දින 100 කින් ඉටුකරන ආකර්ෂණීය පොරොන්දු 100 ක් සහ 2015 ජනවාරි 10 සිට අප්‍රේල් 23 තෙක් දින 100 තුළ පිළිවෙලින් වැඩ සිද්ධ කරන කාලසටහනක්ද ඉදිරිපත් කළා.
දින සියයකින් ඉටුවන ක්ෂණික සහන වැඩසටහන් හා කාලසටහන පහත පරිදිය.

Check Also

චන්ද්‍රිකා – මෛත්‍රී වෙන්වෙයි?

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනපති හා චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනපති අතර ඊයේ කොළඹ දී විශේෂ සාකච්ඡාවක් ...

සුසිල්ගේ ගේම මහින්ද හෙළිකරයි

මෛත්‍රීට ඇටෑක් කරන එක වහාම නවත්තන්න. මම මිනිහව හැන්ඩ්ල් කරන්නම්. මේ කරපු වැඩේ සම්පූර්ණ ගෞරවය ...