සෙලාන් බැංකුව බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභයක්‌ වාර්තා කරයි.

2014 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් මූල්‍ය වර්ෂය වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 3,079 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභයක්‌ වාර්තා කර තිබෙන බව නිවේදනය කර සිටී. මෙය පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂයේ වාර්තා වූ රුපියල් මිලියන 2,316 ක බදු ගෙවීමෙන් පසු ලාභය හා සස`දා බැලීමේදී 33% ක වර්ධනයකි. සෙලාන් බැංකුව පසුගිය වසර ගණනාව පුරාවට සාක්‍ෂාත් කර ගනු ලැබූ සිය ජයග්‍රාහී ගමනේ තවදුරටත් තහවුරු කරමින් 2014 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් මාස 12 ක කාලපරිච්ෙ-¨දය තුළ දී බැංකුවේ ශුද්ධ පොළී ආදායම රුපියල් මිලියන 9,719 සිට රුපියල් මිලියන 11,165 දක්‌වා 14.9% කින් ඉහළ ගොස්‌ තිබේ. එසේම පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂය තුළ ලැබූ ගාස්‌තු හා කොමිස්‌ ආදායම රුපියල් මිලියන 2,127 සිට රුපියල් මිලියන 2,257 දක්‌වා 6.1% දක්‌වා වර්ධනය වී තිබේ.

ගෙවී ගිය වසර තුළ දී බැංකුවේ පිරිවැය සීමා කිරීම 10.99% ක සුවිශේෂී වර්ධනයක්‌ අත්පත් කර ගෙන තිබේ. මේ ස`දහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වී තිබෙන්නේ 2013 වසරේ 62.59% ක්‌ වූ බැංකුවේ ආදායමට පිරිවැය අනුපාතිකය 2014 වසර තුළ දී 57.37 දක්‌වා අවම කර ගැනීමයි. මේ අතර බැංකුවේ වෙනත් මෙහෙයුම් ආදායමද කැපීපෙනෙන ලෙසින් පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂය තුළ දී ඉහළ ගොස්‌ තිබේ. එහිදී මූල්‍ය උපකරණවලින් ලැබූ ලාභය 174.61% කින් වර්ධනය වී තිබෙන අතර එය රුපියල් මිලියන 1,023 සිට රුපියල් මිලියන 2,809 දක්‌වා වැඩි වීමකි. මේ තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් අන්තර්ගත වනුයේ රජයේ සුරැකුම්පත්වල ආයෝජනයෙන් ලැබූ ප්‍රාග්ධන ලාභයයි.
වසරේ මුල් භාගය තුළ දී උදාසීන ණය ඉල්ලුම් තත්ත්වයක්‌ පැවතියද තෙවන හා සිව්වන කාර්තුවල දී මෙම තත්ත්වය යළිත් වරක්‌ යථා තත්ත්වයට පත්වනු දැකිය හැකිවිය. මෙහිදී 2014 වසර තුළ දී බැංකුවේ ණය ඉල්ලුම 13.48% කින් ඉහළ ගොස්‌ තිබෙන අතර ශුද්ධ අත්තිකාරම් රුපියල් මිලියන 136,553 සිට රුපියල් මිලියන 154,963 දක්‌වා වර්ධනය වී ඇත.

2014 වසර තුළ දී බැංකුවේ තැන්පතු පදනම රුපියල් මිලියන 167,371 සිට රුපියල් මිලියන 185,924 දක්‌වා වර්ධනයක්‌ අත්පත් කරගෙන තිබේ. ගෙවී ගිය වසර කිහිපය පුරාවට බැංකුව විසින් සිය ඉතුරුම් හා ජංගම තැන්පතු පදනම වර්ධනය කිරීම වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩපිළිවෙලේ ප්‍රතිඵලයක්‌ ලෙසින් මෙය හැ`දින්විය හැකිය. එසේම 2013 වසරේ 33%ක්‌වූ බැංකුවේ අඩු පිරිවැය තැන්පතු පදනම ද 2014 වසර අවසානයේ දී 39% දක්‌වා ඉහළ ගොස්‌ තිබේ.

මෙම කාලපරිච්ඡේදය තුළ දී උකස්‌ පදනම ස`දහා රත්‍රං මිල ගණන් පහළ යැම අහිතකර ලෙස බලපෑවද, 2013 වසරේ 10.58% ක්‌වූ බැංකුවේ ශුද්ධ අක්‍රීය ණය අනුපාතිකය (අවිනිශ්චිත පොලිය අඩුකළ පසු) 2014 වසර අවසානයේ දී තනි ඉලක්‌කමක අගයක්‌ දක්‌වා අඩු කර ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබේ. මෙහිදී 2014 වසර අවසානයේ දී වාර්තා වන ශුද්ධ අක්‍රීය ණය අනුපාතිකය 7.69% කි. වසර 2009 සිට ක්‍රියාත්මක ඉලක්‌කගත ශක්‌තිමත් ක්‍රියාකාරී නැවත අයකර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය තුළින් බැංකුවේ වත්කම්වල තත්ත්වය ඉහළ මට්‌ටමක පවත්වාගෙන යාමට සමත්ව ඇත.

2014 මූල්‍ය වර්ෂය අවසානයේ දී බැංකුවේ මුළු ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණතා අනුපාතිකය 14.73% ක්‌ වන අතර මෙය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නියම කර ඇති මට්‌ටමට වඩා ඉහළ අගයකි. තවද 2014 ඔක්‌තෝබර් මාසය තුළ දී ෆsච් ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව A-lka ශේණිය අත්පත් කර ගනිමින් සිය ස්‌ථායිභාවය මනාව තහවුරු කිරීමට සෙලාන් බැංකුව සමත් වී තිබේ.

බැංකුව විසින් වාර්තා කරන ලද මෙම සුවිශේෂී කාර්යසාධනයත් සම`ගම 2014 වසර අවසානයේ දී බැංකුවේ කොටසක ඉපැයුම රුපියල් 8.92 ක්‌ වශයෙන් වාර්තා වේ. තවද (බදු ගෙවීමට පෙර) වත්කම් හා හිමිකම් මත ප්‍රතිලාභ පිළිවෙලින් 2.05% ක්‌ හා 13.45% ක්‌ වශයෙන් වේ. 2014 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වන විට බැංකුවේ කොටසක්‌ ස`දහා වන ශුද්ධ වත්කම් අගය රුපියල් 69.60 කි. (සමූහයේ මෙම අගය රුපියල් 73.04 ලෙසින් වාර්තා වේ).

Check Also

අවුල් අස්සේ – හිරුණිකාට මඟුල්

බස්‌නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙනවිය අද (05) යුග දිවියට ඇතුළත් වීමට නියමිත බව ...

සන්ධානය දෙදරයි – ශ්‍රිලනිපය ඉවත් වෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රධාන හවුල් කාර පක්ෂය වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එම සන්ධානයෙන් ...