දිස්ත්‍රික්ක බොහොමයක සියයට 70ට වඩා කැමැත්ත

සවස 4.00 වන විට බොහොමයක් දිස්ත්‍රික්ක වල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය සියයට 70 ඉක්මවා තිබේ.
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 75%
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 76%
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 75%
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
රත්නපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 73%
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 65%
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 75%
මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 73%
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 80%
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 70%
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිශතය – 79%

Check Also

සගයින්ට නාම යොජනා නැති නිසා මහේන්ද්‍ර මල් පොහොට්ටුවට?

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහකාගේ දුෂණ චෝදන ප්‍රබල ආධාරකරුවන් 8 දෙනෙකුට එජනිසය යටතේ නාම යෝජනා ...

සන්ධානය දෙදරයි – ශ්‍රිලනිපය ඉවත් වෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රධාන හවුල් කාර පක්ෂය වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එම සන්ධානයෙන් ...