ශ්‍රී ලංකන්, මෙහෙයුම් නිරුපද්‍රිතතා විගණනයට.

ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ජාතික ගුවන් සේවාව වශයෙන් එහි උසස් ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගෙන යාමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් 2015 සිට 2016 සඳහා ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ (IATA) මෙහෙයුම් නිරුපද්‍රතා විගණනය (IOSA) සහ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ භූමි මෙහෙයුම් නිරුපද්‍රතා විගණනය(ISAGO)වෙනුවෙන් ලියාපදිංචිය අලුත්කරඇත. ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලව ගුවන් සේවා නිරුපද්‍රතාව සහ ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම මෙයින් අපේක්ෂා විය.

IOSA විසින් ගුවන් සමාගමේ මෙහෙයුම් ක්ෂේත්‍රයන් 8ක් සහ ශ්‍රී ලංකා භූමි මෙහෙයුම් සපයන්නා වන බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළ සඳහා ISAGOතත්ව අනුකූලතාව ඇගයුම් කරයි. මෙම විගණනය මෙහෙයවනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ බලයලත් විගණන ආයතනයක් සහ ISAGO සංසදයේ සාමාජික විගණකවරුන් විසිනි. IOSA සහ ISAGO වැඩසටහන් කාර්ය සංග්‍රහයට සහ IOSA සහ ISAGO හි ප්‍රමිති කාර්ය සංග්‍රහයේ මුද්‍රිත ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලව මෙම විගණනය සිදුකරනු ලබයි. මෙම ඇගයුම් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහෙයුම් අංශ වෙත යොමු වී ඇතත් ගුවන් සේවා නිරුපද්‍රතාවය වෙනුවෙන් ආයතනික කළමනාකරණ කාර්යයන් හි වගකීම යනාදිය කෙරෙහි ද අවධානය යොමුව ඇත.

ජාත්‍යන්තර ගුවන් ප්‍රවාහන සංගමයේ නිරුපද්‍රතා විගණනය යනු (IOSA)ගුවන් සේවාවක මෙහෙයුම් කළමනාකාරිත්වය සහ පාලන පද්ධති ඇගයීමට නිර්මාණය කරන ලද ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ඇගයුම් පද්ධතියකි.IOSAහි ලියාපදිංචි ගුවන් සේවාවන් සෑම මාස 24ට වරක් ඇගයුම් අලුත්කිරීම සිදුකළ යුතුය. සියලුම IATA සාමාජික ගුවන් සේවාවක්ම IOSAහි ලියාපදිංචි ගුවන් සේවාවන් වන අතරIATA සාමාජිකත්වය පවත්වා ගැනිමට මෙම ලියාපදිංචිය පවත්වා ගත යුතු වේ. ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සමාගම ප්‍රථමයෙන් IOSA මෙහෙයුම් තත්වය 2006 වසරේ ලබාගත් අතර 2008 වසරේ ISAGO ලියාපදිංචිය ද ලබාගෙන ඇත.

Check Also

අවුල් අස්සේ – හිරුණිකාට මඟුල්

බස්‌නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රිනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙනවිය අද (05) යුග දිවියට ඇතුළත් වීමට නියමිත බව ...

සන්ධානය දෙදරයි – ශ්‍රිලනිපය ඉවත් වෙයි

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප්‍රධාන හවුල් කාර පක්ෂය වන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එම සන්ධානයෙන් ...