විශ්වයට ගිය “ආයුබෝවන්” ගැන කතාව

රන් ආලේපිත තැටියක පෘතුවියෙන් පණිවිඩයක් රැගත් වොයෙජර් 1 යානය සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයෙන් එපිටට යෑමට ආසන්නයේ මේ වනවිට පවතින බව බව නාසා ආයතන විශ්වාස කරනවා.

සිංහලෙන් “ආයුබෝවන්” යන හඬ එම රන් ආලේපිත තැටියේ අඩංගු අතර එම යානය මේ වනවිට පවතින්නේ කිලෝමීටර් බිලියන 18.3ක දුරිනි.

Check Also

සඳුන් සෙවණ

අපේ සිත්වල ස්වභාවයත් හරියට අහස වගේ. මේ ලස්සනට දීප්තිමත්ව නිල්පාටින් බැබළෙමින් හිරැත් එක්කලා සිනහවෙමින් ඉන්න ...

හේලංකඩ ඇනතියාන මොකදෑ බර කල්පනාව

හේලංකඩ…..හේලංකඩ ඇන තියානමොකදෑ බර කල්පනාවකොයි උඹෙ අර මල් හිනාවවෙනදා ඔය මුව පැලැන්දසුදුබංඩයියේ… සුදු බංඩයියේ…කොළදින් වැඩ ...