ස්විඩනයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් ප්‍රථම වරට දන්සලක්.

ස්විඩනයේ හෙල්සින්බොර්ග් හි පදිංචි ශ්‍රි ලාංකිකයන් සංවිධානය කළ ආහාරපාන දන්සලක් පසුගියදා පැවැත්විණ. ප්‍රථමවරට පැවැති මෙම දන්සලට විශාල පිරිසක් පැමිණි අතර එරට වැසියන්ගේ විශේෂ අවධානයට එය ලක්විය.

es5-0 es5-1 es5-2 es5-3 es7-1 es7-2

Check Also

A special dhamma sermon held at Liverpool Sri sambuddha Viharaya.

A special dhamma sermon was conducted at Sri sambuddha viharaya in Liverpool on Sunday evening ...

කරු ජයසුරිය රනිල් ජයවර්ධන හමුවක්

මේ දිනවල නිල සංචාරයක් සඳහා ලන්ඩන් නුවරට පැමිණ සිටින බුද්ධ ශාසන,රාජ්‍ය පරිපාලන, පළාත් පාලන සහ ...